Realizacje

 Energetyka zawodowa – demineralizacja

 Energetyka zawodowa – odwrócona osmoza

 Energetyka zawodowa – UF

 Przemysł spożywczy – dekarbonizacja

 Przemysł spożywczy – filtracja

 Przemysł spożywczy – odżalazianie

 Przemysł spożywczy – zmiękczanie

e Przemysł motoryzacyjny – odwrócona osmoza

 Przemysł chemiczny – odwrócona osmoza + EDI

 Hotel – odżelazianie

 Hotel – zmiękczanie

 Hotel – filtracja, nietypowe urządzenia zamontowane pod schodami

 Wodociąg – odżelazianie wykonanie stal 316

 Galeria handlowa – woda technologiczna

 Woda p.poż. – zestaw hydroforowy

 Produkcja